IV. Standarde functionale generale
19. In incinta cabinetului medical nu se afla vectori animali ai bolilor infectioase si plante cu potential alergic.

20. Cabinetul medical are un program de lucru stabilit conform reglementarilor legale in vigoare, afisat, vizibil din exterior si care este respectat.

21. Atat la intrarea, cat si in interiorul cabinetului medical nu exista pericol de accidentare sau de vatamare corporala atat pentru pacienti, cat si pentru personal.

22. Cabinetul medical respecta prevederile legale (contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia) in vigoare, referitoare la acordarea serviciilor medicale si de ingrijire.

23. Cabinetul medical acorda servicii in mod nediscriminatoriu.

24. Cabinetul medical foloseste pentru manevre care implica solutii de continuitate materiale sanitare sterile de unica folosinta, iar in cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizeaza in mod adecvat.

V. Standarde referitoare la managementul informatiei
25. Cabinetul medical are evidenta consultatiilor, tratamentelor si a serviciilor medicale oferite, in cabinet sau la domiciliu, astfel incat sa fie identificabili pacientul si persoana care a oferit serviciul, precum si momentul cand s-a furnizat serviciul.

26. Cabinetul medical are un document intern aprobat de reprezentantul legal, in care se mentioneaza ca intregul personal este obligat sa pastreze confidentialitatea fata de terti (conform reglementarilor in vigoare) privind datele de identificare si serviciile furnizate fiecarui pacient.

27. Cabinetul medical a luat masuri pentru protectia informatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii acesteia de catre persoane neautorizate.

VI. Standarde referitoare la asigurati
28. Asiguratii au acces neingradit la un registru de reclamatii si sesizari, cu paginile numerotate.

29. Cabinetul medical are afisat la loc vizibil un document care contine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat, in privinta acordarii serviciilor medicale si de ingrijire.