Decizia nr. 721 din 26 august 2003 privind aprobarea standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 688 din 1 octombrie 2003.

Avand in vedere art. 37 alin. (2) si art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea nr. 35 din data de 20 august 2003 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, in temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatoarea decizie:

ART. 1
Se aproba Standardele pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, Subcomisia nationala de acreditare a cabinetelor medicale, comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia sistemului apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, Comisia sistemului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si furnizorii de servicii medicale vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

ART. 3
Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1: Standarde pentru acreditarea cabinetelor medicale

I. Standarde referitoare la organizare
1. Cabinetul medical are certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de directia de sanatate publica, conform prevederilor legale in vigoare.

2. Cabinetul medical este organizat in specialitatile sau/si competentele medicului titular ori asociatilor in cazul formelor asociative, conform reglementarilor legale in vigoare.

3. Cabinetul medical are autorizatie sanitara de functionare in vigoare, conform legii.

4. Cabinetul medical are un regulament de organizare si functionare, de care intregul personal a luat cunostinta in scris.

II. Standarde referitoare la resursele fizice
5. Cabinetul medical are un sediu aflat intr-un spatiu de care dispune in mod legal.

6. Materialele sanitare utilizate in cadrul activitatii medicale sunt inregistrate si depozitate in mod adecvat.

7. La sediul cabinetului medical exista cel putin un aparat telefonic functional, care are alocat un numar de apel.

III. Standarde referitoare la resursele umane
8. Medicii, asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucreaza in cabinetul medical au autorizatie de libera practica valabila, conform prevederilor legale.

9. Medicii angajati, asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucreaza in cabinetul medical au contracte de munca legale.

10. Medicii care lucreaza in cabinetul medical sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania.

11. Asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucreaza in cabinetul medical sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.

12. Toate persoanele care lucreaza in cabinetul medical au fise de post in care sunt definite atributiile acestora, semnate de persoana in cauza si aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical.

13. Exista un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajeaza sa respecte independenta profesionala a medicilor si dreptul de decizie al acestora.

14. Medicii au asigurare de raspundere civila (malpraxis) in vigoare.

15. Asistentii medicali, tehnicienii dentari si tehnicienii opticieni care lucreaza in cabinetul medical au asigurare de raspundere civila (malpraxis) in vigoare.

16. Medicii si asistentele medicale care lucreaza in cabinetul medical au un program de lucru organizat conform reglementarilor legale in vigoare, la care se face referire expresa pe programul afisat.

17. Pe intreaga perioada de lucru in cabinetul medical lucreaza un medic titular sau un medic angajat legal, precum si alte persoane angajate legal.

18. Personalul poarta in permanenta un ecuson pe care sunt scrise numele si calificarea respectivei persoane.